wz

LITTLE BOY, 8:15 / Impregnate records MC / CD-R 2000

01.BIG PIK (LITTLE BOY, 8:15)
02.POLITIK
03.DRUHÁ STRANA MINCE
04.REALITA
05.DNEŠNÍ SVĚT
06.VESELÉ VÁNOCE SMUTNÝ KAPR
07.REVOLUCE
08.SLEDUJEME TĚ VELKÝ BRATŘE
09.PROČ?
10.PIG SONG
11.1984
12.NADĚJE MÍRU
13.GNOS GIP
14.NEJSI PODPŮRNÝ UDRŽOVACÍ SYSTÉM PRO KUNDU
15.WARCOLLAPSE

TEXTY

BIG PIG (LITTLE BOY 8:15)
JEN OBYČEJNÝ LIDSKÝ PŘÍBĚH A
MALÝ CLAPEC ROZPOUTAL PEKLO!
BYLO SLUNNÉ SRPNOVÉ RÁNO
LIDÉ SE RADOVALI Z NOVÉHO DNE
NIKDO NESLYŠEL BLÍŽÍCÍ SE HŘMOT
VŮNĚ ŽIVOTA ZASTŘELA PACH SMRTI

POLITIK
CO MI TO ZAS CPEŠ DO HLAVY
TY ZKURVENÝ POKRYTČE
MYSLÍŠ ŽE TI TO SEŽERU
TO SEŠ TEDA NA OMYLU
UŽ SEŠ ZASE HROZNĚ K SMÍCHU
KDE SI NABRAL TU SVOU PÝCHU
TY SNAD LEZEŠ DO PRDELE
I SÁM SOBĚ TY MAGORE

DRUHÁ STRANA MINCE
NOVÝ ZÁKON V RUKOU ČISTÉ MENŠINY
RASOVÉ PŘEDSUDKY, VROZENÁ NENÁVIST
ČERNÝ EXODUS, NÁSILÍ NA NEVINNÝCH
POLITICKÉ SLIBY KRACHUJÍ
ÚSMĚVY NA RTECH IGNORANTŮ
VŠE PRO RŮST A KRÁSU PENĚZ
BOHATSTVÍ JEN PRO VYVOLENÉ

REALITA
OTROKÁŘSTVÍ NESKONČILO
MÁ JEN NOVÉ NÁZVY
KUDY, KAM A JAK TAM PŮJDEM
ZÁLEŽÍ JEN NA NĚM
NA SYSTÉMU, NA KORUPCI
NA MAJETKU, VE DNE V NOCI
DNES NETÝRÁ OTROKÁŘ
TEĎ ZOTROČUJE STÁT
ZASTOUPEN JE STEJNĚ TAK
PERIODOU PRASAT

DNEŠNÍ SVĚT
KONCENTRAČNÍ TÁBORY V OBDOBÍ MÍRU
TI CO PŘEŽIJÍ ZTRÁCEJÍ VÍRU
BESTIE SI URČUJÍ NADŘAZENOU RASU
PŘITOM ZAPOMĚLI NA LIDSKOU KRÁSU
ROZPORY A HÁDKY KOMU CO PATŘÍ
NEBYLO BY LEPŠÍ BÝTI BRATŘI
ASI UŽ TO TAK NA SVĚTĚ STOJÍ
CO ČLOVĚK NEZNÁ TOHO SE BOJÍ

VESELÉ VÁNOCE SMUTNÝ KAPR
KDYSI DÁVNO Z PANNY ZROZEN
JEŽÍŠ KRISTUS BYL NAROZEN
OD TĚCH DOB MY KAŽDOROČNĚ
ZABÍJÍME NESKUTEČNĚ
VÁNOCE JSOU SVÁTKY MÍRU
ZABME SI ZAS TU SVOU RYBU
DODRŽUJME SVOU TRADICI
NEB SKONČÍME NA HRANICI

REVOLUCE
NECHCI ŽÁDNOU DALŠÍ REVOLUCI
PO KTERÉ HRSTKA VYVOLENÝCH
NALINKUJE ŽIVOT OSTATNÍM
NECHCI VYMĚNIT JEDEN SYSTÉM ZA DRUHÝ
POD ZÁŠTITOU KULOMETŮ A KRVE NA ZDECH
REVOLUCE – LIDSKÝ ROZUM, NÉ KULKY V TĚLE
REVOLUCE – UŽ ŽÁDNÍ MRTVÍ ZA LIDSKÉ IDEÁLY
REVOLUCE – ZBRANĚMI JSOU SRDCE A MOZEK
REVOLUCE – VÍTĚZSTVÍ AŽ DO KONCE
CHCI REVOLUCI VŠECH, REVOLUCI V MOZKU
KDY SI VŠICHNI UVĚDOMÍ, CO SMÍ A NESMÍ
JEDINÁ REVOLUCE, KTERÁ MÁ ŠANCI
JE REVOLUCE V SRDCI, NÉ SE ZBRANÍ V RUCE!

SLEDUJEME TĚ VELKÝ BRATŘE
VÍME O TOBĚ VŠECHNO
VŠECHEN TVŮJ ÚSPĚCH JE KORUNOVÁN SMRTÍ
SNAŽÍŠ SE ZNIČIT VEŠKERÝ POKUS O ODPOR
ALE MY JSME SILNĚJŠÍ
NEPOMŮŽE POLICIE, NEPOMŮŽE ARMÁDA
SLEDUJEME TĚ VELKÝ BRATŘE!
NEZASTAVÍ NÁS TVÉ POLICEJNÍ SLOŽKY
TVÉ ZÁKONY NEUMLČÍ NAŠE DUŠE
TVÉ OBUŠKY NEZASÁHNOU NAŠÍ VÍRU
TVÉ PENÍZE NEUMLČÍ NAŠI TOUHU PO SVOBODĚ
NEPOMŮŽOU PENÍZE, NEPOMŮŽOU ZÁKONY
SLEDUJEME TĚ VELKÝ BRATŘE!

PROČ?
TAK MĚ ZABTE, ZABTE, ZABTE MĚ!
PROČ MATKO DALA´S MI ŽIVOT?
PROČ OTČE NEDALSIS POZOR?
PROČ SVĚTE TIŠE JEN ZÍRÁŠ?
PROČ BOŽE STVOŘIL´S NAŠI ZÁŠŤ?
KDYBY BYLY V ŘITI RYBY
NEBYLO BY RYBNÍKA
KDYBY BYLI VŠICHNI MODŘÍ
NEBYLO BY NAČ SE PTÁT…PROČ?

1984
KDO OVLÁDÁ MINULOST
OVLÁDÁ BUDOUCNOST
KDO OVLÁDÁ PŘÍTOMNOST
OVLÁDÁ MINULOST
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA

NADĚJE MÍRU
NEVIDĚT TVOU KRVAVOU TVÁŘ
NESPATŘIT STRACH VE TVÝCH OČÍCH
NÁŘEK A PLÁČ NAD MASOVÝMI HROBY
KOVOVÁ MAŠINÉRIE DRTÍCÍ MÍR
DESÍTKY RUKOU ZATNUTÝCH V PĚST
STOVKY NOHOU KRÁČÍCÍCH V PŘED
TISÍCE MOZKŮ A V NICH SEN
MILIÓNY OČÍ PLAČÍCÍCH JEN
MÍSTO SLZ KREV A PRACH
LIDSKÉ TROSKY VŠUDE STRACH
POHLEDY TĚL ZTRÁPENÝCH
ÚSMĚVY OBĚTÍ BEZZUBÝCH

NEJSI JEN PODPŮRNÝ UDRŽOVACÍ SYSTÉM PRO KUNDU
NEJSI JEN ROBOT NA VAŘENÍ JÍDLA
ŽÁDNÁ ŽIVÁ PANNA PRO MÉ CHOUTKY
NEJSI MŮJ MAJETEK, KTERÉMU VELÍM
JSI STEJNĚ SVOBODNÁ JAKO JÁ
TO JEN MY MUŽI SI MYSLÍME, ŽE NÁM PATŘÍ SVĚT
MY VLÁDNEME VÁLKÁM A NIČÍME ŽIVOT
NEPŘIPUSTÍME SI, ŽE JE TADY JEŠTĚ NĚKDO
KDO JE STEJNĚ CHYTRÝ, KOHO NEMŮŽEME OVLÁDNOUT
OMLOUVÁM SE ZA VŠECHNO TRÁPENÍ
KTERÉ TI ZPŮSOBILA MÁ MUŽSKÁ JEŠITNOST
OMLOUVÁM SE, ŽE OBČAS MYSLÍM PTÁKEM,
NÉ MOZKEM
NEJSI ŽÁDNÁ SLUŽKA PRO MÉ DĚTI
ŽÁDNÝ STROJ NA JEJICH VÝROBU
MÁŠ SVÉ VLASTNÍ CITY
A SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT